รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3385 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
3386 ราคากลาง ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ดาวน์โหลด
3387 ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ดาวน์โหลด
3388 เอกสารประกวดราคา ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565