รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม สมอ. 2) จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กค. หมายเลข สมอ.425/372 ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565