รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)จ้างซ่อมห้องเก็บของ กบก.สล. ชั้น 5 อาคาร สมอ. 2)จ้างติดตั้งโปรเจคเตอร์และเดินสายสัญญาณห้องประชุม 214 3) จ้างเดินสายเต้ารับไฟฟ้า และรูมเทอร์โมเครื่องปรับอากาศห้องออกกำลังกาย ชั้น 5 (3 โครงการ) ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565