รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3421 ประกาศประกวดราคาฯ ดาวน์โหลด
3423 ตารางแสดงราคากลาง ดาวน์โหลด
3435 งานโครงสร้าง ดาวน์โหลด
3436 การก่อสร้างสนามทดสอบการยึดเกาะขณะเข้าโค้ง ดาวน์โหลด
3438 งานระบบท่อสนามผิวเปียก ดาวน์โหลด
3439 งานระบายน้ำ ดาวน์โหลด
3440 งานสถาปัตยกรรม ดาวน์โหลด
3441 แบบปริมาณงานก่อสร้าง ปร. ดาวน์โหลด
3442 แบบก่อสร้างสนามทดสอบ ดาวน์โหลด
3443 ข้อกำหนดขอบเขตของงาน ดาวน์โหลด
3453 ร่างเอกสารประกวดราคาฯ ดาวน์โหลด
3454 รายงานบัญชีปริมาณงาน ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565