รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3481 ประกาศประกวดราค่า ดาวน์โหลด
3482 เอกสารประกวดราคา ดาวน์โหลด
3483 ตารางแสดงราคากลาง ดาวน์โหลด
3484 งานโครงสร้าง ดาวน์โหลด
3485 การก่อสร้าง ดาวน์โหลด
3486 ระบบท่อผิวเปียก ดาวน์โหลด
3487 งานระบายน้ำ ดาวน์โหลด
3488 งานสถาปัตยกรรม ดาวน์โหลด
3489 แบบปริมาณงาน ดาวน์โหลด
3490 แบบก่อสร้าง ดาวน์โหลด
3491 ข้อกำหนด TOR ดาวน์โหลด
3492 รายงานบัญชีปริมาณ ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565