รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3506 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
3507 เอกสารประกวดราคา ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ดาวน์โหลด
3508 ราคากลาง ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ดาวน์โหลด
3509 TOR ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565