รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3546 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำช่องจอดรถจักรยานยนต์ด้านหน้าอาคาร สมอ. และงานเดินท่อน้ำเข้าออกเคาน์เตอร์ห้องรับรอง 2 ชั้น 2 อาคาร สมอ. ดาวน์โหลด