รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 90 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด