รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กอ. หมายเลข สมอ.6/494/51 2)จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กม. หมายเลข สมอ.6/404 3)จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศส. หมายเลข สมอ.6/507/52 สมอ.6/608/56 และ สมอ.6/610/59 (3 โครงการ) ดาวน์โหลด