รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด