รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ห้องทำงาน พร. หมา่ยเลขทะเบียนครุภัณฑ์ สมอ. 425/383 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565