รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3678 ประกาศจ้างจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สมอ. พ.ศ.2564-2568 แผนพัฒนา Big Data และแผนพัฒนา Digital Signature ของ สมอ. ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565