รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อปัสสาวะห้องน้ำชายชั้น 1-5 อาคาร สมอ. ดาวน์โหลด