รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กต.2) หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.6/583/53 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด