รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กต.1 หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.425/367/52 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด