รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๙ ราย ดาวน์โหลด
559 เอกสารสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๙ ราย ดาวน์โหลด
560 รายละเอียดการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๙ ราย ดาวน์โหลด
561 ตารางแสดงราคากลาง ดาวน์โหลด