รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3760 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานและอาคารปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ ฯ ดาวน์โหลด
3761 เอกสารประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานและอาคารปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ฯ ดาวน์โหลด
3762 TOR เอกสารประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานและอาคารปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ฯ ดาวน์โหลด
3763 ตารางราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานและอาคารปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ฯ ดาวน์โหลด
3764 แบบรูปรายการ ดาวน์โหลด
3765 งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ ดาวน์โหลด
3766 งานถนนแอสฟัลต์ ดาวน์โหลด
3767 งานสถาปัตยกรรม ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565