รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
576 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนามฯ ดาวน์โหลด
577 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม ฯเลขที่ 13/2560 ลว.2 ส.ค.60 ดาวน์โหลด
578 TOR ดาวน์โหลด
579 รายละเอียดการจ้าง1 ดาวน์โหลด
580 รายละเอียดการจ้าง2 ดาวน์โหลด
581 รายละเอียดการจ้าง3 ดาวน์โหลด
582 รายละเอียดการจ้าง4 ดาวน์โหลด
583 รายละเอียดการจ้าง5 ดาวน์โหลด
584 รายละเอียดการจ้าง6 ดาวน์โหลด
585 รายละเอียดการจ้าง7 ดาวน์โหลด
586 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด