รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3842 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารทั่วไปและด้านพัสดุ จำนวน 1อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด