รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3849 ประกาศ สมอ. เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สมอ. พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ แผนพัฒนา Big Data และแผนพัฒนา Digital Signature ของ สมอ. ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565