รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3857 จ้างบริการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ RICOH รุ่น 8210s สมอ. 540/7/61 ระยะเวลา 3 เดือน ดาวน์โหลด