รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3872 ประกาศสาระสำคัญสัญญา จ้างก่อสร้างทางเข้าออกศูนย์ทดสอบยานยนต์ฯ ดาวน์โหลด
3873 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างควบคุมก่อสร้างทางเข้าออกศูนย์ทดสอบยานยนต์ฯ ดาวน์โหลด
3874 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้งก่อสร้างถนนภายในเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานและอาคารปฏิบัติการฯ ดาวน์โหลด
3875 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างควบคุมก่อสร้างถนนภายในเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานและอาคารปฏิบัติการฯ ดาวน์โหลด
3876 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จำนวน 4 เครื่อง ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565