รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3880 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการและงานด้านการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด