รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3887 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สมอ. จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวล ๑๑ งวด (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย.๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด