รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3890 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 4 เมตร x 2.40 เมตร จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด