รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าHosting เพื่อจัดเก็บข้อมูล สมอ. สาร ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 11 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด