รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3895 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลา ๑๑ งวด ตั้งแต่ ๙ พฤศจิกายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด