รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา สนับสนุนงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป และกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด