รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
667 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด อาคาร สถานที่ สมอ. ดาวน์โหลด
668 เอกสารสอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษความสะอาด อาคาร สถานที่ สมอ. ดาวน์โหลด
669 รายละเอียดการจ้าง ดาวน์โหลด
670 ตารางแสดงราคากลาง ดาวน์โหลด