รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4061 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษการ์ดขาว 180g 3143 TPI จำนวน10 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565