รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4061 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษการ์ดขาว 180g 3143 TPI จำนวน10 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด