รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4083 (1)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการกำจัดหนูภายในและภายนอกอาคาร สมอ. ปี 2564 (2)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการกำจัดปลวกภายในและภายนอกอาคาร สมอ. ปี 2564 (2 โครงการ) ดาวน์โหลด