รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4085 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด