รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4111 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษสี A4 จำนวน 1 รายการ (58 ห่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565