รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานพิมพ์ใช้กับเครื่องพิมพ์ออฟเซท สำหรับพิมพ์เอกสารเผยแพร่ต่างๆ เอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนาและเอกสารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565