รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางลมดูดแบบหนาและยางลมดูดแบบางที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ตัด ๔ พิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565