รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4206 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรฐานต่างประเทศ AS ๑๐๘๕.๑๔ ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด