รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4221 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างดำเนินการสรรหาและเพลือกพนักงานราชการทั่วไป ดาวน์โหลด
4222 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลด