รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ PT SAMSUNG ML-๕๕๑๐ND หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.๔๒๕/๔๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565