รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน ๓๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด