รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานศูนย์ยางล้อ ชั้น 4 อาคาร สมอ. เป็นห้องสันทนาการ ดาวน์โหลด