รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4441 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาค่าวใช้จ่ายในการจัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ สมอ. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565