รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกหนังสือคู่มือการสมัครรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี ๒๕๖๕ พิมพ์ ๔ สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด