รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาด ๒๕,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.๖/๔๘๔/๕๑ และ สมอ.๖/๕๓๘/๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565