รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4595 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างฯ ดาวน์โหลด
4596 เอกสารประกวดราคาจ้างฯ ดาวน์โหลด
4597 ขอบเขตของงานฯ ดาวน์โหลด
4598 ตารางแสดงวงเงินฯ ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565