รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4599 ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกการดำเนินการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ชุดทดสอบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหลายชุดด้านประสิทธิภาพพลังงานฯ ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565