รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อเข้าเป็นคณะทำงานในโครงการบูรณาการคณะทำงานดำเนินการตรวจสอบนำเข้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ประกอบจากชิ้นส่วนเก่า โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานจำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 4 งวด (ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565