รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4679 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน ดาวน์โหลด
4680 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565