รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4704 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
4705 เอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
4706 ขอบเขตของงาน (TOR) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๐ เครื่อง ดาวน์โหลด
4707 ตารางราคากลาง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565