รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4712 ร่างประกวศฯ ดาวน์โหลด
4713 ร่างเอกสารประกวดราคาฯ ดาวน์โหลด
4714 ข้อกำหนดขอบเขตของงาน ดาวน์โหลด
4715 ตารางแสดงราคากลาง ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565