รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 120 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565